Lo King
歌手:拉卡‧飛琅
專輯:流浪的歌
2013-12-31|國語音樂
歌手推薦
歌詞

Lo King

作詞:拉卡‧飛琅
作曲:拉卡‧飛琅

Lo king maha su yinu ka sayang ni yiya bi snhungi ka buqan su wa
[Lo king你現在要去哪裡 不要忘了你的煙斗]
Ma nu ka rugan su sayang wuka rqedin su
[你現在在想什麼 你沒有老婆]
Saw kiya ka kndesan su bi di wa
[這就是你現在的生活]

Wow~ saw ki ka kndesan su ho
[Wow~ 這就是你的日子]
Wow~ saw ki ha kndesan su saying
[Wow~ 這就是你的生活]

nGali ka buqan su sayng bbugei ka buqan su saying da
[拿起你的煙斗 現在抽起你的煙]
Maru bi rugan su sayang wuri ni
[你的心情會非常愉快]
Dayai bi ka dayai bi dayai bi so maru bi rugan su niya bi wa
[真是 真是 真是的 快樂的度過]
Kenbiyah ka hei su ni
[你的身體還是很健康]

(li mui so la mui uo) li mui so la li mui li mui yo
(li mui so la li mui yo) li mui so la li mui yo
(li mui so la mui uo) bbuqei ka buqan su hari o
(li mui so la li mui yo) li mui so la li mui yo

Ma ha ku dgiyaq sayang sa lo king ni
[Lo king 說現在我要去山上]
Ma ha ku dgiyaq gmaruq sa lo king ni
[Lo king 說現在我要去山上]
Ma ha ku dgiyaq sa maru bi rungan yiya qeri elu na sa
[他說要去山上 他的心情很好 他的路沒有轉彎]

(li mui so la mui uo) li mui so la li mui li mui yo
(li mui so la li mui yo) li mui so la li mui yo
(li mui so la mui uo) bbuqei ka buqan su ho
(li mui so la li mui yo) li mui so la li mui yo

Yini lengo ana kali wada ka babaq na sayang wa
[他沒有說任何一句話一直往前走]
Yei maru bi rugan na sayan maha gmaruq ka rugan na wow
[可能他心情好 也可能是他想去山上打獵吧]
Wow~ yida bi wada dgiyaq da wow~ yida bi wada gmaruq da
[Wow~ 可能去山上了 wow~ 可能去打獵了]
Wow~ yida bi wada dgiyaq da wow~ yida bi wada gmaruq da
[Wow~ 可能去山上了 wow~ 可能去打獵了]