Wanna Come? (올래말래)
歌手:應智越(Ying Chi Yuet)
2020-03-10 | 韓語音樂
專輯售價:19元(1首)
歌手專輯排行
2
3
4
延伸聆聽
專輯資訊
《올래말래》(“Wanna Come?”) 港韓音樂結合,帶來了《約你跳舞》(“Dance With Me”) 忠於原著風格,蓄成了《올래말래》(“Wanna Come?”) 應智越(細貓) 《約你跳舞》韓文原著版本 《올래말래》(“Wanna Come?”) 作曲、作詞、編曲、灌錄,全於韓國進行 你願意來一起細聽嗎?” Wanna come? Please come!
專輯資訊
曲序
歌曲
歌手