Love !
歌手:田馥甄
專輯:To Hebe
2010-09-03|國語音樂
歌手推薦
歌詞

Love !

作詞:黃淑惠
作曲:黃淑惠

我愛你 你愛她
她愛她 她愛他
你愛我 我愛他
他愛他 他愛她

怎麼這世界 已經沒有人相愛
怎麼這世界 每個人都不快樂
怎麼這世界 每個人都愛別人
不愛自己
我愛你 你愛她
她愛她 她愛他
你愛我 我愛他
他愛他 他愛她
我愛你 你愛她
她愛她 她愛他
你愛我 我愛他
他愛他 他愛她

怎麼這世界 已經沒有人相愛
怎麼這世界 每個人都不快樂
怎麼這世界 每個人都愛別人
不愛自己

怎麼這世界 已經沒有人相愛
怎麼這世界 每個人都不快樂
怎麼這世界 每個人都愛別人
不愛自己
我愛你 你愛她
不愛自己
你愛我 我愛他
不愛自己
他愛他 他愛她
不愛自己