Money 無夠濟
歌手:廖士賢
專輯:門
2016-12-30|台語音樂
歌手推薦
歌詞

Money 無夠濟

Money 無夠濟
作詞:廖士賢 作曲:廖士賢

我毋知我賰偌濟 我毋知我欠偌濟
未來 頭前 未來 已經必叉
我毋知欲賰偌濟 我毋知欲拼偌濟
社會 貪財 悲哀 滿四界
money money 無夠濟

我毋知我輸偌濟 我毋知抑差偌濟
未來 一直來 一直來 來跋桮
我毋知欲贏偌濟 我毋知欲拼偌濟
互相 相刣 日子 真歹過
所以你講
money money 無夠濟