Happy!!! 運將情歌
歌手:茄子蛋
專輯:Happy!!! 運將情歌
2019-07-02|國語音樂
歌手推薦
歌詞

Happy!!! 運將情歌

佇每一工的五點半,Good Morning 我共你敖早。
你睏甲親像豬我金金看,逐工努力攏無嫌晏。
我只要身軀勇健會當聽你唱歌,拍拚共你惜命命。
我會小心駕駛以後的路咱攏做伙行。

無啥物困難無啥物阻礙,提出氣力咱的理想。
無啥物遺憾無啥物怨嘆,準備好勢咱向前衝。
愛平安快樂。


Happy的運將,你欲去叨位?
Happy的運將,你鐵拍的心。
為著美麗的家佮婀娜的你來扛起。
毋驚日頭來曝,大雨來沃,食苦做食甜。
你叫我愛頂真,不要玩手機,開車一定愛看頭前。


Happy的運將,你欲位佗去? 
Happy的運將,你無暝無日。
為著美麗的家佮婀娜的你來擔起。
不驚日頭來曝,大雨來沃,食苦做食甜。
我一定會答應,照顧你每一年。


Happy的運將,

Happy的運將。