Bad Girl
歌手:少女時代
專輯:2011 Girls Generation Tour
2013-04-11|韓語音樂
歌手推薦
歌詞

Bad Girl

Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
칸베키나 bad girl
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
칸베키나 bad girl 요
와타시노 secret
싯데이타나라
아나타와소킷토
오도로쿤쟈나이
돈나지다이모
카가야쿠 my style
호카노다레니모마네
데키나이와
코노히미츠 오시에테아게루
오시에테아게루
호라미세테아게루 alright
모우카쿠고데키테루
모우카쿠고데키테루
스구토리코니나루
토리코니나루
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
칸베키나 bad girl 요
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
칸베키나 bad girl 요
So tell me whatchu wanna do
소 조이죠노 feeling
마치가이나이데쇼
와타시다케노 rule
후츠 쟈이야나노
무즈카시쿠나이와
스나오나다케
아나도라나이데요
타다츠이테키테
코노히미츠 오시에테아게루
오시에테아게루
호라미세테아게루 alright
모우카쿠고데키테루
모우카쿠고데키테루
스구토리코니나루
토리코니나루
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
칸베키나 bad girl 요
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
칸베키나 bad girl 요
So tell me whatchu wanna do
Boy whatchu wanna do
So tell me whatchu wanna do
Oh whatchu wanna do boy
Whatchu you wanna want
Tell me what you want
와타시노 secret
싯데이타나라
아나타와소킷토
오시에테아게루
오시에테아게루
호라미세테아게루 alright
모우카쿠고데키테루
모우카쿠고데키테루
스구토리코니나루
토리코니나루
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
칸베키나 bad girl 요
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh
칸베키나 bad girl 요
소조이죠노 feeling
마치가이나이데쇼
호라미세테아게루
칸베키나 bad girl 요
무즈카시쿠나이와
스나오나다케
스구토리코니나루
칸베키나 bad girl 요