On My Way
歌手:夏天播放
專輯:夏.唱遊.日記
2022-02-24|國語音樂
歌手推薦
歌詞

On My Way

Wo wo
是你給我崇高信仰
I`m on my way
夢想給我飛翔渴望
I`m on my way
希望給我無限力量
I`m on my way
穿越下個神祕路口
On my way
Wo wo
夢綻放的未來
Wo wo
縱然無路可退
Wo wo
快快快show出來
Wo wo
我的世界我做主
吞掉Mic主宰舞臺
I`m on my way
聲嘶力竭撼動世界
I`m on my way
路上荊棘鋪滿依然
I`m on my way
這就是我無所畏懼
On my way
Wo wo
夢綻放的未來
Wo wo
縱然無路可退
Wo wo
快快快show出來
Wo wo
我的世界我做主
Wo wo